Uavhengig kontroll av våtrom Bergen

1.1.2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker. Kravene om obligatorisk uavhengig kontroll gjelder for søknader som har kommet inn til kommunen fra og med 1. januar 2013.

Bestemmelsen angir på hvilke områder det skal være uavhengig kontroll. For boliger blir det kontroll av fuktsikring ved søknadspliktig bygging av nye våtrom, og søknadspliktig rehabilitering. 
Lufttetthet i nye boliger skal også kontrolleres. Den samme kontrollen skal utføres for fritidsboliger som har mer enn én boenhet.

Hensikt:

-Redusere feil, mangler og skader ved økt kvalitetssikring under byggeperioden.

-Rimeligere å rette opp feil og mangler underveis i byggeperioden enn når tiltaket står ferdig.

-Redusert fare for problemer ved en eventuell forsikringssak.

-Samfunnsøkonomisk gevinst ved å bygge riktig første gang.

-En støttefunksjon/kvalitetssikring ved bruk av eventuelt useriøse bedrifter.


Det skal gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med:

§ 14-6 av fuktsikring ved søknadspliktig bygging av våtrom i boliger, når dette arbeidet omfattes av plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a eller b

§ 20-1.Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
Følgende tiltak omfattes av byggesaksbestemmelsene i denne lov:

a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg

b)vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav aVåre samarbeidspartnere

Skjermbilde 2023 01 11 152445

💡Klar for oppdrag

Ta kontakt med oss

Tlf: 55 34 57 00 Kontakt oss